Facebook

LinkedIn

FMCG INDUSTRIJA

  • FMCG industrija

FMCG Industrija : prozvodnja, distibucija i maloprodaja robe široke potrošnje

Sa uspehom smo realizovali mnoge projekte restuktuiranja proizvodno-prodajnih organizacija i procesa, što je doprinelo povećanju efikasnosti proizvodnje (samnjenje utoška materijala i direktnih troškova proizvodnje po proizvedenoj jedinici) i efikasnosti u upravljnajnu zaliha sirovina i gotovih proizvoda kroz povećan koeficijent obrta i eliminaciju out of stock situacija.Jedan od najvećih izazova sa kojima se suočavaju proizvodne i distributivne organizacije je pravilna postavka prodajnih kanala , organizacija prodaje , komercijalna politika, politika naplate potraživanja, ukupni troškovi distribucije vs ostaveni promet… Top Team ima prava i u praksi proverena rešenja na tržištu Srbije , regiona SEE i Ruske Federacije za ove izazove.Dugogodišnje iskustvo u saradnji sa maloprodajnim subjektima (TT kupci, LKA kupci , nacionalni KA kupci) doprinelo je da budemo uspešni u konsultanskim uslugama vezanim za nabavku, category management, supply chain i promociju prodaje u maloprodajnim objektima (TM).