Facebook

LinkedIn

LOGISTIKA I SUPPLY CHAIN

  • Logistika i supply chain

 

Menadžment nabavke od izbora pouzdanih i cenovno elastičnih dobavljača, preko razvoja procesa S&OP (sales and operations) kojim se pravilno planira proizvodnja ili nabavka robe/sirovina uz minimiziranje rizika starih zaliha, preinvestiranja obrtnog kapitala u zalihe i situacije OOS (out of stock) su osnova ekspertize Top Team stručnjaka u ovoj oblasti. Efekti konsaltinga se ogledaju u povećanju koeficijenta obrta zaliha.

Drugi segment konsultanstskih usluga se odnosi na organizaciju i pravilnu postavku logističkih kapaciteta shodno usvojenim poslovnim prosecima, iz koje proizilazi optimalan Capex i Opex logistike. Kako troškovi logistike (uskladištenja, komisioniranja, otpreme robe – mikro i makro transport ) predstavljaju značajne troškove u poslovanju preduzeća otimizacija ovih procesa uz povećanje efikasnosti predstavlja nužnost u ostvarivanju konkurentske prednosti na tržištu.

Konsultacije iz ove oblasti su namenjenje preduzećima sa in house logistikom uz analizu efekata iznajmljivanja eksternih 3PL usluga.