Facebook

LinkedIn

lofistika snabdevanje

MENDŽMENT LOGISTIKE

  • Menadžment Logistike

 

Kako naći jeftinijeg dobavljača?

Kako pregovarati?

Kako se rešiti velikih zaliha?

Obrt zaliha?

Prodaja velikih zaliha?

Kako do jeftinije logistike?

Kako do bolje nabavke?

Kako doći do optimalnih zaliha?

 

 

Kao jedan od najvećih nosilaca poslovnih troškova u okviru OPEX akompanije , logistika i lanac snabdevanja su u posebnom fokusu Top Team-a. Konsultacije iz ove oblasti se odnose na definisanje najefikasnijeg i najrentabilnijeg načina dostave i otpreme robe, skadištenja, manipulacije robom shodno realnim i planiranom obimu i strukturi prodaje i ciljanom nivou optimalnih zaliha. Posebna analiza se odnosi na in house vs outsorsing 3PL logističke usluge sa stanovišta OTIF pokazetelja i cene outsorsing usluge sa jedne strane i isplativosti investicije u interni  CAPEX , organizaciju i dodatni OPEX i uvodjenje potrebnog know how.

Poseban segmet konsultacija se odnosi na procese ušteda u nabavci kroz uspostavljanje S&OP procesa, koji dalje rezultira u jačanju pregovaračke snage prema dobavljačima i povećanju efikasnosti kroz povećanje koeficijenta obrta zaliha.

 

Metodoligija :

 

  • Analiza optimalnih kapaciteta logističkih usluga
  • Cost benefit analiza in house logistike vs ousorsing 3PL
  • Analiza i uspostavljanje S&OP proseca sa workflow procedurama
  • Analiza tržišta dobavljača i staregije pregovora
  • Posredovanje u pregovorima sa dobavljačima
  • Definisanje procedura nabavke sa načinom odredjivanja operativnih i sigurnosnih zaliha