Facebook

LinkedIn

poreski konsalting

PORESKI KONSALTING

  • Poreski konsalting

  • Da li je poslovanje u skladu sa poreskim zakonima?
  • Kakav je poreski tretman?
  • Da li postoje poreske olakšice?
  • Šta traži poreska inspekcija?
  • Kako se pravilno obračunava porez?
  • Konsultacije iz ove oblasti su se javile kao potreba naših klijenata za rešavanjem pitanja poreskog tretmana u novim oblastima poslovanja ili u okviru implementacija rešenja naših konsultanskih usluga.Naši ekseprti su dugogodišnji advokati za poreska pitanja sa bogatim iskustvom i znanjem iz ove oblasti.Svkodnevne promene zakonskih propisa i prilagodjavanje EU direktivama zahteva monitoring specijaliste za ova pitanja.