Facebook

LinkedIn

poreski konsalting

PORESKI KONSALTING

  • Poreski konsalting

  • Da li je poslovanje u skladu sa poreskim zakonima?Kakav je poreski tretman?Da li postoje poreske olakšice?Šta traži poreska inspekcija?Kako se pravilno obračunava porez? Konsultacije iz ove oblasti su se javile kao potreba naših klijenata za rešavanjem pitanja poreskog tretmana u novim oblastima poslovanja ili u okviru implementacija rešenja naših konsultanskih usluga.

    Naši ekseprti su dugogodišnji advokati za poreska pitanja sa bogatim iskustvom i znanjem iz ove oblasti.

    Svkodnevne promene zakonskih propisa i prilagodjavanje EU direktivama zahteva monitoring specijaliste za ova pitanja.