Facebook

LinkedIn

Isplativost

Zašto poslovne konsultacije?

Pitanja koje se uvek javljaju kod donosioca odluka u svim preduzećima kada se pojavi ideja za angažovanjem konsultanata : Koja je potreba za poslovnim konsultacijama kad imamo menadžere? Zar nije lakše i jeftinije imati dobar menadžment koji će se samo time baviti? Šta ustvari rade konsultanti, prodaju maglu i neodgovaraju za rezultate? Da li samo navode primere iz knjige Menadžment za neupućene, i nesnose odgovornost?

Pitanja su opravdana i zaslužuju ozbiljne argumente za pojašnjenje rada profesionalnih konsultanata iz oblasti poslovanja .

Svaka firma u svom životnom ciklusu, bilo da se radi o nastanku, razvoju, stagnaciji ili padu poslovne delatnosti,  susreće se sa problemima i izazovima pre svega stateških odluka u poslovanju ( da li se rade prave stvari ? ) i odluka u upravljanju u svim organizacionim jedinicama ( da li radimo stvari na pravi način?). Ova pitanja mogu da se ignorišu i vode ka smanjenju poslovanja ili poslovnim gubicima , ili sa druge strane mogu da se rešavaju. Rešavaju ih menadžeri koji imaju know how , iskustvo u efektima odluka koje bi donosili i koji poseduju poslovne konekcije u cilju prikupljanja adekvatnih informacija potrebnih za odluke.  Da li takav profil menadžera imamo u kompaniji? Velike kompanije svesne ovih izazova angažuju nove projektne menadžere ili zamene menadžment jer imaju budžete za kompenzaciju za najbolje, ali je nerealno očekivati da to mogu da urade mala i srednja preduzeća. Mala i srednja preduzeća mogu da vrše edukaciju svog menadžmenta ali nikako tu edukaciju nesmeju da plaćaju  troškovima  usled grešaka njihovog neiskustva ili nedostatka dodatnog know how jer bi time ugrozili poslovanje cele firme. Rešenje je u pronalasku konsultanta koji je proveren u smislu know how i iskustva, koji je  radio na problemima sa kojima se suočava firma i ima uspehe u njihovom rešavanju.

Pored analize i poslovnih saveta u iznalaženju rešenja, pravi cilj je sa konsultantom ugovoriti i projekat in house implementacije rešenja u kojem su  članovi projektnog tima menadžeri kompanije. Time konusltant učestvuje u realizaciji predloženih rešenja i prenosi potrebna znanja menadžmentu za reagovanje na zadati problem u poslovanju. Jednom rečju poslovne konsultacije su pravo rešenje za savladjivanje poslovnih problema i izazova kroz projektni menadžment i uz odabir proverenih i dokazanih konsultanata.