Facebook

LinkedIn

posredovanje u ugovaranju

POSREDOVANJE U UGOVARANJU

  • Posredovanje u ugovaranju

 

Top Team eksperti u okviru svih oblasti poslovnih konsultacija kao posebnu uslugu pružaju posredovanje u ugovaranju. Po našem iskustvu klijenti uglavnom imaju zahteve za posredovanjem u ugovaranju prodaje robe i usluga u inostranstvu ( EU i Ruska federacija) , ugovaranje nabavke sirovina i ambalaže, IT usluga, logističkih usluga.

 

Posredovanje u ugovaranju posmatramo kao jednu od ključnih usluga u okviru implementacije konusltantskih rešenja u menadžmentu prodaje , logistike i nabavke i marketing menadžmenta.