Facebook

LinkedIn

pravna pitanja

PRAVNA PITANJA

  • Pravna pitanja

 

Da li ugovor sa poslovnim partnerom štiti naše ineterese?
Kako naplatiti potraživanja?
Ugovor o radnom odnosu ili privremenim poslovima?
Ugovor o bankarskom kreditu?
Ugovor prodaji nepokretnosti?
Ugovor o prodaji osnovnih sredstava?
Ugovor o lizingu?
Tužbeni zahtev?

 

Kada se formira pravilna poslovna strategija i organizacija preduzeća neophodno je sve procese i odnose sa internim i eksternim partnerima urediti na zakonom propisan način štiteći interese same komapije i poslovnih ciljeva definisanih usvojenom stategijom. Ugovaranje svih ovih odnosa je veoma važan poslovni proces shodno tome da posledice po samu kompaniju i poslovanje mogu biti veoma ozbiljne. U mnogim slučajevima kompanije su suočene sa slabijom pregovaračkom pozicijom, posedno sa kreditorima ili suštinski monopolskim dobavljačima ili kupcima. Takva situacije može da nametne pravne odnose koji za posledicu mogu imati i bankrot kompanije. Stoga je Top Team u svoje usluge klijentima uvrstio i espertizu i pravne savete kod ugovaranja svih vrsta odnosa : kuporpodajni, radni , kreditni, statutarno upravljački , starteško partenrstvo, logistički , proizvodni i dr. Naši konsultanti iz ove oblasti poseduju dugogodišnje iskustvo u svim poslovnim odnosima koje mogu da nastanu u životnom ciklusu jedne kompanije, uz razradjenu metodologiju pravnih saveta i pravnih normi kojima se u zadatim uslovima štite poslovni interesi klijenta. Kao dodatnu vrednost posedujemo značajno iskustvo i u sudskoj praksi većine poslovnih pravnih sporova , sa realnom procenom ishoda tužbenih zahteva.