Facebook

LinkedIn

strategija generalni menadzment

STRATEGIJA I GENERALNI MENAŽMENT

  • Strategija i generalni menadžment

 

Da li radimo prave stvari?

Kako do efiksanog poslovanja?

Koji je najbolji put ka tržištu?

Kako smanjiti troškove?

Kako povećati prodaju?

Kako do bolje organizacije?

Da li da investiramo?

Kako povećati profit?

Kako do izvora finansiranja?

 

 

 

Poslovne konsultacije iz ove oblasti menadžmenta predstavljaju jednu od najznačajnijih usluga Top Team -a prevashodno zbog kritičnog uticaja na poslovni rezultat firme u srednjem i dugoročnom roku. Kroz kansultacije u genaralnom i stateškom menadžmentu vrši se procena i analiza opšteg poslovanja u odnosu na  banchmark industrije, identifikuju problemi u OPEXu i realizaciji prometa, analiziraju potencijane investicije u CAPEX . Klijentima se isporučuje company scan dokumnet sa evaluacijama i predlozima rešenja za poboljšanje poslovnih rezultata uz contigensy planove.

 

 

Metodologije :

 

  • Opex banckmark
  • Market share analiza i definisanje stateških KPIs
  • R2M analiza i predlog modela
  • Cost benefit analiza različitih R2M
  • Analiza i restruktiuranje organizacije
  • Capex investment cost benefit
  • 4P marketing mix i ad value analiza
  • Contigensy plan implementacije odabranog rešenja