Facebook

LinkedIn

menadzment prodaje

Menadžment Prodaje

  • Menadžment Prodaje

 

Kako do najbolje ponude?

Zašto konkurencija ima bolju ponudu?

Zašto kupci ne reaguju na ponudu?

Uvodjenje novog proizvoda?

Uvodjenje nove usluge?

Koja cena je najbolja?

Koja je usluga najbolja?

Konkurencija snižava cene,šta  sad?

Trajno niska cena, akcija ili stalna promocija?

Kako pobediti konkurenciju?

 

 

Kada postoji definisana stateška orjentacija kompanije i adekvatan 4P marketing miks mnoga preduzeća se susreću sa problemom organizacije prodaje i definisanja adekvatnog puta ka potrošačima kroz odabir kanala prodaje – Route to market modeli (R2M). Posledično promena R2M uslovljava i redefinisanje kreditne i komercijane politike, prodajne i logističke organizacije .

Konsultacije iz ove oblasti su jedne od najčešćih Top Team usluga , gde posedujemo bogato iskustvo i velike rezultate koje se ogledaju u rastu pometa klijenata.

 

Metodologija :

 

  • R2M analiza i predlog modela
  • WD analiza i definisanje coverage
  • ND i potfolio analiza
  • Prilagodjavanje organizacije prodajnog tima i sistema motivacije
  • Capex i OPEX novih R2M modela
  • In house implementacija sa menadžmentom klijenta
  • Prilagodjavanje komercijalne politike
  • Prilagodjavanje kreditne politike